Corponor

Corponor AS driver med prosjektutvikling og prosjektledelse innen eiendom og er blant de største utviklere av boliger i Bodø. Av gjennomførte prosjekter i Bodø kan det nevnes Bremnes Panorama, Bryggerikvartalet, Bodøsjøen Park – med til sammen over 800 boliger. I tillegg har vi under planlegging og oppføring ca. 800 boliger. Vi står også bak større næringsbygg som Bodø Storsenter på Stormyra med ca. 15.00 kvm og Central Atrium i Bodø Sentrum – et innovativt kontorbygg på 8 etasjer og ca 9.000 kvm.

Barlindhaug Eiendom

Barlindhaug Eiendom driver eiendomsutvikling i de største nord-norske byene og er involvert i flere prosjekter ellers i landet. Selskapet har produsert og solgt over 1000 leiligheter de siste ti årene.

 

Vi er det selskapet i Barlindhaugkonsernet som har ansvaret for eiendomsutvikling og egeninvesteringer. Dette inkluderer investorrollen og ivaretakelse av byggherrefunksjonen både i utviklings- og gjennomføringsfasen. Prosjektutviklingen skjer både i egen regi og i samarbeid med eksterne partnere. Vi har sunn økonomi og leverer det vi lover.

Nyhetsbrev